17 กุมภาพันธ์ 2562 บินโปรยน้ำลดหมอกควันเชียงใหม่ต่อเนื่องวันที่ 2

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c68e019e3f8e40acc8e91ec

กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินขึ้นโปรยน้ำ 3,000 ลิตร บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าวันนี้ เพื่อลดหมอกควันต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นบินโปรยน้ำในช่วงบ่าย พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่เช้านี้ยังมีหมอกควันปกคลุม ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานบางจุด คือที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM 2.5 สูง 55 ไมโครกรัม อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนบริเวณยุพราชวิทยาลัย เชิงดอยสุเทพ และที่อำเภอแม่แจ่ม คุณภาพอากาศปานกลาง ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานนี้ ส่วนปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันนี้จะใช้เครื่องบินกาซ่าขึ้นบินทำฝนหลวงที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดหมอกควันที่ปกคลุมบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่.-สำนักข่าวไท